Иновативна мрежа за помощ за студенти в сферата на онлайн маркетинга (INSOM)

Проектът има за цел да подобри знанията и уменията в сферата на онлайн маркетинга на бъдещи и настоящи служители в малки и средни предприятия (МСП). След преминаването на курса, служителите ще имат придобити нови компетенции и по-повече знания, нужни при преговарянето с компании, предлагащи услуги в сферата на онлайн маркетинга.

iphone6-flex-1.jpg
Проучване на казуси

Материалите съдържат истински проучвания на казуси, илюстриращи въздействието на различните инструменти за онлайн маркетинг.

Виеда
Тестове
Адаптивен дизайн

Ние повишаваме компетентността на малките и средните предприятия

Уменията за онлайн маркетинг са важни за развитието на компетентността на малките и средните предприятия.

Всичко на едно място!

Комбинация на трите важни области
Apple-MacBook-Angled_03.jpg

Обучителни материали, включващи проучвания за различни казуси и видеа за по-добро разбиране на темата.

Интензивният тридневен семинар, ще повиши въздействието на придобитите знания от обучителните материали.

Определени организации предлагат сертифициране за преминаване на семинара и постигане не предварително дефинираните знания.

Обучението на възрастни е практика, при която те се включват в систематични и устойчиви самообразователни дейности за да придобият нови форми на знания, умения, нагласи и ценности. От ключово значение за пазара на труда е учащите се да са в крак с новите технологии.  Онлайн маркетинга е важен инструмент за малките и средните предприятия, който им помага да са конкурентноспособни на пазара. Този проект дава възможност участниците сами да подобрят своите компетенции за онлайн маркетинг. Експертите в сферата трябва да дават шанс на по-младите хора като ги наемат и им дават възможност да учат в реална обстановка.

Проектът се фокусира върху развитието на знания и компетенции в сферата на онлайн маркетинг за малките и средните предприятия.

Повишаване на бизнес уменията за онлайн маркетинг на малките и средните предприятия – главният резултат на този проект може да се постигне директно чрез Moodle платформата за самообучение, която съдържа специален курс или индиректно чрез образователните институции и тридневния семинар, организиран от тях. Тези умения са важни за развитието на компетентността на малките и средните предприятия в сферата на онлайн маркетинга. Проектът също има за цел да даде възможност за внедряването на обучение за по-възрастни обучаеми.

За да се поддържа интереса и вниманието на целевата група, проектът използва специални инструменти, които да повишат ентусиазма и мотивацията на участниците.

Петте основни раздела на курса

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Първият раздел се дава основите за създаването на сходен речник агенциите и клиентите им.

2. НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ

Акцентиране на някои от важните части на дейностите на онлайн маркетинга, като например, анализиране на настоящата ситуация и дефиниране на мисия и бизнес цели.

3. СТРАТЕГИЯ

Разглеждане на теми, които са от съществено значение за успеха на малкия и средния бизнес, една от които е създаването на стратегия, която да пасва на индивидуалните нужди и настоящата ситуация.

4. ПРЕГОВАРЯНЕ

Преговорите с агенциите за онлайн маркетинг са важни при процесите на имплементация и проверка.

5. ОЦЕНЯВАНЕ И КОНТРОЛИРАНЕ

Оценяването и контролирането са паралелни дейности за всички фази.

Нашият екип

Rosen PetkovChairman of Student Computer Art Society / SCAS
Росен Петков Председател на Студентско общество за компютърно изкуство / СОКИ Имейл: rosen@scas.bg Уебсайт: https://scas.bg/
Boryana SavovaStudent Computer Art Society / SCAS /
Боряна Савова Студентско общество за компютърно изкуство / СОКИ Имейл: bsavova@scas.bg

Можете да намерите специфични за държавата контакти от локализираните страници, като кликнете на знаменцето в горния десен ъгъл.

Какво ще научите в този курс

Курсът има за цел да даде основна информация за онлайн маркетинга, на хора, които не са маркетинг специалисти, а именно:


  • Как да преценявате различните ситуации в онлайн маркетинга
  • Какви са термините, които се използват често в тази сфера
  • Как да представяте бизнеса си пред агенции за онлайн маркетинг
  • Как да водите преговори с агенции за онлайн маркетинг
  • Какви са методите за измерване и оценяване на резултатите
  • Как ефективно да използвате ресурсите си
Image
0
СЕКЦИИ
0
МОДУЛА
0+
ОБУЧЕНИ
0
ДЪРЖАВИ

Проектът INSOM е спонсориран от програмата Еразъм + на Европейската комисия. Двугодишният проект започна през 2019 г и главната му цел е да създаде обучителна платформа за служители (настоящи или бъдещи) в малки и средни бизнеси, която да им помогне да подобрят своите умения за онлайн маркетинг. 

Референтен номер на проекта: 2019-1-CZ01-KA204-061365. Проектът е реализиран от международни партньори с опит в различни сфери (вижте повече в раздела „Партньори“)Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Настоящата публикация отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

ПАРТНЬОРИ

Чешки университет за аграрни науки, Прага
Чешки университет за аграрни науки, ПрагаВодеща организация на проекта
Чешкият университет за аграрни науки, Прага е основан през 1906 г. Големият и посоянно развиващ се кампус предлага отлични възможности за образование и проучвания. Институцията има над 25,000 студенти, които, заедно с екип от 1,500 (академици, учени, техници и администрация) формират академичният форум.
Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/
Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/Партньор по проекта
Националната асоциация СОКИ е регистрирана като нестопанско предприятие през 1992. Тя притежава 8 клона в България и е активна в сферата на професионалното развитие на млади хора.
Trebag Ltd
Trebag LtdПартньор по проекта
TREBAG is a Hungarian private company and living lab with a huge network locally and regionally among stakeholders and actors in VET education. TREBAG е унгарска частно компания и жива лаборатория с голяма мрежа от местни и регионални предприятия в сферата на професионалното образование и обучение.
Университета на Каляри
Университета на КаляриПартньор по проекта
Университета на Каляри е основан през 1620 г. и е една от най-големите организации в Сардиния. Катедрата по Икономика и бизнес науки предлага отлична база от образователни курсове.
XAMK
XAMKПартньор по проекта
Югоизточния Финландски университет за приложни науки е иновативна институция за висше образование, която се води от идеята за неограничено учене и образование през целия живот. Университет има успешен опит в дигиталния маркетинг, дигитални маркетингови комуникации и онлайн маркетинг.

Секция за партньори

Разделът ще започне след приключване на проекта

© 2024 INSOM

Please publish modules in offcanvas position.