Innovatiivinen tukiverkosto digitaalisen markkinoinnin opiskelijoille (INSOM)

Hankkeen tavoitteena on parantaa pk-yritysten sekä nykyisen henkilöstön, että tulevien työntekijöiden digitaalisia markkinointitaitoja. Kurssin suoritettuaan henkilöstöllä on paremmat digimarkkinointitaidot toteuttaa markkinointia itse, sekä neuvottelutaidot ostaa digitaalisia markkinointipalveluja palveluntarjoajilta.

iphone6-flex-1.jpg
Esimerkkejä oikeasta elämästä

Oppimismateriaalit sisältävät esimerkkejä oikeita arkielämän esimerkkejä, joiden avulla digitaalisen markkinoinnin hyöty käytännössä on helpompi havaita.

Videot
Tietovisat
Responsiivinen alusta

Parannamme pk-yritysten kilpailukykyä

Digitaalisia markkinointi taitoja on tärkeää kehittää jatkuvasti pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.

Kaikki yhdessä!

Kokonaisuus koostuu kolmesta eri tärkeästä osa-alueesta
Apple-MacBook-Angled_03.jpg

Opetusmateriaalit sisältävät erilaisia esimerkkitapauksia arkielämästä sekä videoita, joiden avulla aiheen oppiminen helpottuu.

3-päiväinen ja intensiivisesti toteutettu workshop mahdollistaa oppimismateriaalien paremman sisäistämisen.

Valitut organisaatiot tarjoavat sertifikaatin workshoppiin osallistumisesta.

Aikuisopiskelu on opiskelumalli, jossa aikuiset opiskelevat itsenäisesti ja järjestelmällisesti oppiakseen uutta tietoa, taitoja, asenteita tai arvoja. Uusien tietojen ja taitojen oppiminen ja osaamisen jatkuva kehittäminen ovat tärkeitä asioita oman työelämäosaamisen näkökulmasta. Digitaalinen markkinointi on tärkeä työkalu pk-yrityksille kilpailukyvyn parantamisessa. Digitaalisia markkinointipalveluja tarjoavat yritykset palkkaavat usein nuorempia osaajia, sillä he ovat voineet oppia uudet digitaaliset markkinointitaidot osana ammatillista koulutusta. Tämä hanke mahdollistaa aikuisten opiskella itsenäisesti ja parantaa digitaalista markkinointiosaamista.

Hankkeessa kehitetään pk-yritysten digitaalisia markkinointitaitoja ja –tietoja.

Pk-yritysten digitaalisen markkinointiosaamisen kehittäminen – tämän hankkeen tiedollinen päätavoite – saavutetaan toteuttamalla Moodle-itseopiskelualusta, jossa aikuisopiskelijat voivat itsenäisesti opiskella omaan tahtiin sekä tarjoamalla oppilaitosten avulla toteutettava 3-päiväinen workshop. Digitaalisia markkinointitaitoja on tärkeää ylläpitää ja kehittää jatkuvasti pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeessa pyritään lisäksi saamaan uusia aikuisopiskelijoita kiinnostumaan aikuisopiskelusta.

Aikuisopiskelu voi olla haastavaa, joten hankkeen kohderyhmää ajatellen oppimisalusta on toteutettu sisältämään elementtejä, jotka innostavat oppimaan.

Kurssi koostuu viidestä eri osiosta

1. TERMINOLOGIA

Ensimmäinen osio keskittyy esittelemään alalla käytettävän tyypillisimmän terminologian yrityksen ja digitaalisia markkinointipalveluja tarjoavan yrityksen välillä.

2. NYKYTILA

Nykytilan analysointi, mission ja liiketoimintatavoitteiden määrittely ovat olennaisessa roolissa digitaalisessa markkinoinnissa.

3. STRATEGIA

Juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivan strategian luominen perustuen nykytilan analysointiin on tärkeää menestyksen saavuttamiseksi.

4. NEUVOTTELUTAIDOT

Pk-yritykset ostavat usein digitaalisia markkinointipalveluja ulkoisesti. Neuvottelu ostettavista palveluista palveluntarjoajan kanssa on tärkeä osa markkinointiprosessin toteutusta ja seurantaa.

5. MITTAAMINEN JA SEURANTA

Mittaamista ja seurantaa tulisi toteuttaa samanaikaisesti kaikissa eri vaiheissa.

Tiimi

Pia Jääskeläinen/ digitaalisen markkinoinnin lehtori /
Pia Jääskeläinen toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa digitaalisen markkinoinnin lehtorina. Hän opettaa muun muassa markkinointia ja markkinointiviestintää suomenkielisessä liiketalouden koulutusohjelmassa ja englanninkielisessä Wellbeing Management -koulutusohjelmassa, sekä valmentaa eri yritysten henkilöstöä digitaalisten markkinointitietojen ja -taitojen parantamiseksi. Jääskeläinen on kauppatieteiden maisteri ja ekonomi.

Löydät maakohtaiset yhteyshenkilöt maakohtaisilta sivustolta klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa lippua.

Mitä opit tällä kurssilla

Tämä kurssi ei opeta sinua olemaan online-markkinoinnin asiantuntija kaikilla online-makro-työkaluilla. Opiskelemalla tätä kurssia opit:


  • Arvioi nykytilanne
  • Verkkomarkkinoinnin terminologian ymmärtäminen
  • Luo lyhyt verkkomarkkinointivirasto
  • Neuvottele verkkomarkkinointiviraston kanssa
  • Menetelmät tulosten mittaamiseksi ja arvioimiseksi
  • Kuinka resursseja jakaa tehokkaasti
Image
0
OSA-ALUETTA
0
MODUULIA
0+
OPISKELIJAA
0
MAATA

Insom-hanke on rahoitettu Euroopan komission Erasmus + -ohjelmasta. 2-vuotinen hanke käynnistyi syyskuussa 2019. Hankkeen päätavoite on luoda pk-yritysten henkilöstölle (nykyisille ja tuleville työntekijöille) oppimisalusta, jonka avulla henkilöstö pystyy parantamaan digitaalista markkinointiosaamistaan.

Hankenumero: 2019-1-CZ01-KA204-061365. Hanke on toteutettu kansainvälisten partnereiden kanssa yhteistyössä (katso lisää osiosta “Partnerit”).Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.

Tällä sivustolla oleva viestintä on hankkeen puitteissa toteutettua viestintää. Euroopan komissio ei ole vastuussa sivustolla jaetusta tiedoista.

PARTNERS

Czech University of Life Sciences Prague
Czech University of Life Sciences PragueHankkeesta vastaava organisaatio
Czech University of Life Sciences Prague perustettiin vuonna 1906. Suuri ja jatkuvasti kehittyvä kampus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opiskelulle ja tutkimukselle. Oppilaitoksessa opiskelee lähes 25 000 opiskelijaa, ja työskentelee noin 1 500 työntekijää (opettajat, tutkijat, teknikot ja hallintohenkilöstö).
Student Computer Art Society /SCAS/
Student Computer Art Society /SCAS/Hankepartneri
SCAS on kansallinen voittoa tavoittelematon yhdistys, joka perustettiin vuonna 1992. Yhdistyksellä on 8 toimistoa eri puolella Bulgariaa, ja se on aktiivinen nuorten ammattilaisten kouluttamisessa.
Trebag Ltd
Trebag LtdHankepartneri
TREBAG on unkarilainen yksityisyritys ja living lab –alustatoimija. Yritys toimii yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa erityisesti VET-koulutuksen osalta.
Universita Degli Studi Di Cagliari
Universita Degli Studi Di CagliariHankepartneri
Cagliarin yliopisto on perustettu vuonna 1620, ja sen on yksi suurimmista organisaatioista Sardiniassa. Economics and Business Science (DSEA) –osasto tarjoaa kattavan ja syvällisen valikoiman kursseja.
XAMK
XAMKHankepartneri
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on innovatiivinen ammattikorkeakoulu, jonka toiminta-ajatuksena on ajasta, paikasta ja iästä riippumaton oppiminen. Xamkilla on menestyksekäs osaaminen digitaalisessa markkinoinnissa ja digitaalisessa markkinointiviestinnässä.

Partneriosio

Osa alkaa projektin valmistuttua

© 2024 INSOM

Please publish modules in offcanvas position.